Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2015

Vanaf 2015 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen, de keuzeregeling vervalt. U voldoet voor de aangifte inkomstenbelasting aan de voorwaarden van de belastingdienst voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2015 of u voldoet er niet aan. Wie vanaf 2015 niet voldoet aan de eisen en voorwaarden, deelt ook niet meer mee in de belastingvoordelen van het Nederlands belastingstelsel zoals de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning en aftrek van alimentatie. De gevolgen van geen aftrekposten meer hebben kunnen groot zijn. Pensionado’s kunnen ook te maken krijgen met nieuwe belastingverdragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Duitsland en Spanje. Vanaf 1 januari 2016 is er een tijdsevenredige heffingskorting voor wie gedurende een jaar emigreert.

Keuze voor binnenlands belastingplicht

Tot en met uw belastingaangifte 2014 hebt u als u in het buitenland woont, maar inkomsten uit Nederland hebt, het recht om aangifte inkomstenbelasting te doen als een binnenlands belastingplichtige. U doet dan in Nederland belastingaangifte inkomstenbelasting over uw inkomsten en bezittingen en wordt dan fiscaal behandeld zoals elke Nederlander die in Nederland woont, met dezelfde belastingregels en dezelfde belastingvoordelen. U kunt gebruik maken van de bekende fiscale aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek en komt in beginsel in aanmerking voor de heffingskortingen. Daar waar sprake is van een dubbele belastingheffing met het buitenland is in veel gevallen verrekening mogelijk. Dit is voor vele Nederlanders in een land waarmee een belastingverdrag bestaat of een ander EU-land een voordelige keuze. Elk jaar opnieuw mag u kiezen wat u het beste uitkomt. Tot 2015 althans want deze keuzemogelijkheid gaat vanaf 1 januari 2015 verdwijnen.

Vanaf 2015 de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Vanaf 2015 moet u zich kwalificeren om gebruik te kunnen maken van de persoonlijke aftrekposten en belastingvoordelen waarvan ook de inwoners gebruik kunnen maken. Als u aan de voorwaarden voldoet, bent u een gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige geworden, anders niet. De voorwaarden voor kwalificatie zijn:

  • U woont in een EU-land, EER, Zwitserland en de BES-eilanden. De Europese Economische Ruimte EER bevat de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • U betaalt over minimaal 90% van uw totale wereldinkomen belasting in Nederland (90%-eis).
  • De partner van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige voldoet ook als beide partners samen meer dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen.
  • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van het land waar u woont.

 

Suriname, Aruba, St. Maarten of Curaçao zijn uitzonderingen

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige dan zijn er geen Nederlandse aftrekposten. Uitzonderingen op deze regel zijn de landen Suriname, Aruba, St. Maarten en Curaçao. Woont u daar, dan bent u geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige meer, maar zijn er nog wel enkele aftrekposten mogelijk. U kunt dan denken aan:

  • De reisaftrek openbaar vervoer.
  • Aftrek eigen woning.
  • De partneralimentatie als fiscale aftrekpost.
  • Aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen.
  • Aftrek uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten.

 

Wel gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige, maar geen fiscaal partnerschap 2015

Als u en uw partner voldoen aan de eisen van het fiscaal partnerschap en beiden gekwalificeerd buitenlands belastingplichtigen zijn, kunt u de gezamenlijke aftrekposten zo gunstig mogelijk verdelen om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Maar het is goed denkbaar dat u wel aan de voorwaarden voldoet maar uw partner niet. Twee voorbeelden geef ik hierbij.

Fiscaal partnerschap 2015, voorbeeld 1

Stel uw partner woont in Duitsland en verdient daar 40.000 euro terwijl u in Nederland 50.000 euro verdient. In dit geval kunt u zich kwalificeren, maar zijn jullie geen fiscale partners omdat hier over 55% belasting wordt betaald en dus niet aan de 90%-eis is voldaan. Dat betekent ook dat alleen uw aandeel in de hypotheeklasten aftrekbaar zijn.

Fiscaal partnerschap 2015, voorbeeld 2

Stel jullie wonen in België, uw partner heeft geen inkomen en u verdient in Nederland 50.000 euro. Als u zich kwalificeert, zijn jullie waarschijnlijk ook fiscale partners. Uw partner heeft bovendien recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting minstverdienende partner.

Gevolgen voor pensionado’s

Ook voor wie zijn Nederlandse pensioen in het buitenland ontvangt kunnen er gevolgen zijn. Zo was toenmalig staatssecretaris Weekers met een nieuw belastingverdrag al van mening dat vanaf 2014 alle pensioenen in Duitsland (AOW en pensioen, sociale uitkeringen en lijfrente) hoger dan 15.000 euro in Nederland belast moeten gaan worden en gaat wellicht een soortgelijk verdrag voor Spanje gelden. In dat geval kunnen ook zij zich vanaf 2015 mogelijk kwalificeren als buitenland belastingplichtige, maar is die belastingheffing vaak hoger dan die in hun woonland is. Wellicht komt er zoals met Duitsland is gebeurd ook voor Spanje een compensatieregeling, maar dat is afwachten. Vooral voor de pensionado’s in Spanje kunnen de gevolgen groot zijn.

Conclusie kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2015 en 2016

Tot en met 2014 kunt u als u in het buitenland woont, maar in Nederland werkt kiezen om bij uw belastingaangifte te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige of als een buitenlandse belastingplichtige. Vanaf 2015 vervalt die keuze en bepaalt de belastingdienst welk regime op u van toepassing is. Nieuw daarbij is de term gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige. Als u gedurende een jaar naar het buitenland verhuist, behoudt u in 2015 nog een volledige heffingskorting maar die wordt vanaf 1 januari 2016 tijdsevenredig.

(Bron: Financieelinfonu.nl)