Nieuw belastingverdrag met Duitsland en verdragsverklaring

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gaat naar verwachting in op 1 januari 2016. Heeft uw werknemer een verdragsverklaring die geldig is tot en met 31 december 2014? Dan hoeft hij niets te doen. Hij krijgt automatisch verlenging tot en met 31 december 2015.

 

De werknemer ontvangt binnenkort van de Belastingdienst een brief waarin staat dat de verdragsverklaring is verlengd tot en met 31 december 2015. De fiscus informeert ook de pensioenuitvoerder of verzekeraar.

Nederland heeft met veel landen verdragen gesloten om dubbele belasting te vermijden. Elk jaar komen daar nieuwe verdragen bij.

Verdragsverklaring
Als er een belastingverdrag van toepassing is, dan is daarin geregeld in welk land belasting geheven mag worden over de looninkomsten van de werknemer. Is de heffing toegewezen aan het land waarnaar de werknemer is uitgezonden, dan hoeft de werkgever geen loonbelasting in te houden.

Om er zeker van te zijn dat het verdrag goed wordt toegepast, kan de Nederlandse werkgever daarvoor een verklaring van de Belastingdienst willen hebben. Deze Verdragsverklaring is aan te vragen bij het betreffende belastingkantoor in Nederland.

In het werkland moet dan (op aangifte) belasting betaald worden. Als de heffing over het inkomen is toegewezen aan Nederland, moet de Nederlandse werkgever loonheffingen (loonbelasting en, bij verzekeringsplicht, ook premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) inhouden.

(Overfinancieelmanagement.nl)