nspecteur mag geen PVV op buitenlands inkomen heffen door geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat van X in 2011 alleen premie Anw over de maand december 2011 kan worden geheven. De rechtbank honoreert namelijk het beroep van X op het vertrouwensbeginsel.

X ontvangt sinds december 2011 een AOW-uitkering. Tevens ontvangt hij in 2010 en 2011 Duitse rente. In geschil is de premieplicht voor de volksverzekeringen en de Zvw voor het jaar 2011. Na het bezwaar van X tegen de premieheffing voor het jaar 2010 zijn de aanslagen IB/PVV en Zvw (ambtshalve) verminderd naar nihil.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat van X in 2011 alleen premie Anw over de maand december kan worden geheven. De rechtbank stelt hierbij eerst vast dat de socialezekerheidswetgeving van Nederland, als woonland, van toepassing is, en dat Nederland in 2011 AOW- en Anw-premies van X mag heffen. Ten aanzien van de AWBZ- en Zvw-premies is de rechtbank van mening dat Nederland (tot 1 december 2011) geen premies mag heffen, omdat X in deze periode alleen Duitse rente ontvangt. Vervolgens honoreert de rechtbank het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Volgens de rechtbank mocht X er namelijk op rekenen dat hij, gezien de gang van zaken met betrekking tot het jaar 2010, geen premies zou zijn verschuldigd.

(Bron: Taxlive)

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply