Niet altijd aftrek hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtige

Volgens het Europees Hof van Justitie mag Nederland de aftrek van hypotheekrente weigeren als een buitenlands belastingplichtige het merendeel van zijn inkomen in een jaar buiten Nederland heeft verdiend.

De Hoge Raad had het Europese Hof de prejudiciële vraag gesteld of een buitenlands belastingplichtige recht heeft op aftrek van negatieve kosten uit eigen woning als de belastingplichtige het grootste deel van zijn inkomen in dat jaar niet in Nederland heeft verdiend. De zaak betrof een Duitser, de heer Kieback die in Nederland werkt en in Duitsland woont. In 2005 werkt hij de eerste drie maanden in Nederland en daarna in de Verenigde Staten. Kieback heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 negatieve kosten uit eigen woning aangegeven. De inspecteur heeft deze negatieve inkomsten geweigerd, omdat Kieback in 2005 niet het grootste deel van zijn inkomen in Nederland heeft verdiend.
De Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie om uitleg van artikel 39 EG gevraagd. Dit artikel moet volgens het Europese Hof zo worden uitgelegd dat Nederland bij de heffing van inkomstenbelasting van een niet-ingezeten werknemer zoals Kieback, die zijn beroepsactiviteiten gedurende een deel van het jaar in Nederland heeft uitgeoefend, mag weigeren om aan deze werknemer, rekening houdend met diens persoonlijke en gezinsomstandigheden, een fiscaal voordeel toe te kennen indien in dat jaar het belangrijkste deel van het belastbaar inkomen niet in Nederland is verdiend. Om als buitenlands belastingplichtige in aanmerking te komen voor aftrek van negatieve inkomsten uit eigen woning dient de belastingplichtige het grootste deel van zijn jaarinkomen in Nederland te hebben verdiend.

(Bron: belastingzaken)

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply