Onzekerheid over toekomst 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Er worden vraagtekens geplaatst bij de huidige 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Het is dan ook allerminst zeker dat deze regeling lang stand gaat houden.

Tot 2015 kon er in Nederland door buitenlands belastingplichtigen (met Nederlands inkomen) worden geopteerd om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor was het mogelijk om persoonlijke aftrekposten (bijvoorbeeld de hypotheekrente van de buitenlandse eigen woning en alimentatie) ten laste van het Nederlandse inkomen te brengen.

Regeling

Met ingang van 2015 kan er echter niet meer worden geopteerd voor binnenlandse belastingplicht maar is iemand ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ of niet. Enkel kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen nog de persoonlijke aftrekposten ten laste van hun Nederlandse inkomen brengen. U zult begrijpen dat het niet (langer meer) kwalificeren als belastingplichtige zeer grote financiële gevolgen heeft, bijvoorbeeld omdat de hypotheekrente niet langer meer in aftrek kan worden gebracht.

U bent kwalificerende buitenlandse belastingplichten als:

  1. U inwoner bent van de EU, EER of Zwitserland; en
  2. 90% van uw totale wereldinkomen en vermogen (box 1, box 2 en box 3) in Nederland wordt belast.

Indien u zelf niet kwalificeert, kunt u toch nog voor de regeling in aanmerking komen indien 90% van het inkomen van u en uw partner samen in Nederland wordt belast. Aangezien er naar uw wereldinkomen en vermogen wordt gekeken, kan een groot privévermogen of een dividenduitkering uit een buitenlandse vennootschap er bijvoorbeeld al toe leiden dat u niet (langer meer) kwalificeert.

Vraagtekens

De 90% inkomenseis komt voort uit een arrest van het Europese Hof van Justitie (Schumacker-arrest). In zijn op 15 januari 2016 gepubliceerde conclusie, plaatst Advocaat-Generaal Niessen echter vraagtekens bij deze 90% inkomenseis.

A-G Niessen meent dat latere arresten van het Europese Hof van Justitie (Commissie/Estland, Walentin, Meindl) toch twijfel wekken over de interpretatie van het Schumacker-arrest en de daaruit voortvloeiende 90% inkomenseis die in de Nederlandse wet is opgenomen. A-G Niessen heeft de Hoge Raad dan ook geadviseerd om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

(Bron: RSM)