btw privégebruik (bestel)auto 2016 betaal niet teveel!

In de aangifte over het laatste tijdvak dient weer het privégebruik voor de btw opgenomen te worden. Per 1 juli 2011 is er een nieuwe regeling voor (bestel-)auto’s ingevoerd. Hier lopen diverse procedures over bij rechtbanken.

 

De regeling btw-heffing privégebruik auto

De huidige regeling komt er – in het kort – op neer dat de btw die op aangifte voldaan moet worden 21% bedraagt over de kosten van het werkelijke privégebruik. Dit privégebruik wordt in beginsel vastgesteld aan de hand het werkelijke gebruik. Goedgekeurd is om een forfaitair percentage aan te geven van 2,7% of onder bepaalde voorwaarden 1,5% van de cataloguswaarde. De in 2011 ingevoerde regeling staat op een aantal bezwaren en daarom kan het mogelijk zinvol zijn om bezwaar te maken tegen het aangegeven privégebruik in de aangifte.

 

Bezwaar maken tegen privébruik btw

De Belastingdienst heeft na overleg met de koepel-organisaties van fiscaal dienstverleners aangegeven dat cliënten die al over eerder jaren (2011, 2012, 2013, 2014 of 2015) bezwaar hebben gemaakt tegen het aangegeven privégebruik auto voor de btw, dit niet opnieuw hoeven te doen voor het jaar 2016. De Belastingdienst behandelt dan het jaar 2016 ambtshalve. Dit betekent concreet dat u geen afzonderlijk bezwaar hoeft in te dienen. Wij hebben deze ambtshalve regeling beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat ter zekerheidsstelling van uw rechten u ons inziens het best gebaat bent bij het opnieuw indienen van een bezwaarschrift. De reden hiervoor is dat ambtshalve behandeling van het bezwaar over 2016 als nadeel heeft dat bij afwijzing van het gevoerde bezwaar bij de hoogste rechterlijke instantie, geen rechtsingang meer voor u open staat en dat daarnaast op individueel niveau geen mogelijkheid bestaat details in te vullen. U bent dan afhankelijk van de wijze waarop de Belastingdienst de ambtshalve bezwaren gaat afhandelen, hetgeen niet altijd in uw voordeel kan zijn. Bovendien heeft u voor het jaar 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015 wellicht geen bezwaar aangetekend tegen de aangegeven btw-correctie privégebruik auto.

 

Hoe maak ik bezwaar tegen het privégebruik btw?

Teneinde u rechten zeker te stellen dient een bezwaar op schrift gesteld te worden en aan de belastingdienst te worden verzonden. Dit dient bij voorkeur uiterlijk zes weken na betaling (dit zal in januari zijn) gedaan te zijn of na ontvangst(dit kan latern zijn) van het bedrag. Vraag hier een voorbeeld bezwaarschrift aan.