Uw ‘buitenlands’ aandelenpakket fiscaal beclaimd

Heeft u een aandelenpakket in een buitenlandse onderneming? Of woont u zelf in het buitenland en heeft u een aandelenpakket in een Nederlandse onderneming? Dan is de kans groot dat er een fiscale claim rust op de waarde(-ontwikkeling) van de aandelen. Bij voorgenomen verkoop van de aandelen of verhuizing naar een andere lidstaat is het verstandig stil te staan bij de vraag: ‘Waar doe ik fiscaal goed aan?’

Bij verhuizing naar een ander land wordt de verkrijgingsprijs (aankoopprijs) van de aandelen in principe vastgesteld op de waarde in het economisch verkeer op dat moment (WEV). Het land waar u gaat wonen verleent dan een ‘step-up’ en heft daarmee alleen over de waardeontwikkeling die ontstaat gedurende de verblijfsperiode in dat land. Wel zo eerlijk.

In een zaak ging het om remigratie naar Nederland en de vraag of hierbij de verkrijgingsprijs waarvoor de aandelen zijn ingekocht, van een step-up moest worden voorzien.

Casus

Belanghebbende emigreerde in 1991 van Nederland naar België. Hij kocht in 1994 een aandelenpakket (ruim € 9.000) in een Nederlandse bv. In 2013 keerde hij terug naar Nederland (remigratie). Tot 2003 was hij in Nederland buitenlands belastingplichtige geweest voor de waardeaangroei van de aandelen. Over de waardeaangroei was geen belasting geheven. Reden: de aandelen waren (nog) niet verkocht.

Bij remigratie verzocht belanghebbende aan Nederland om step-up te verlenen voor de WEV op dat moment (ruim € 800.000). De inspecteur verleende de step-up niet en ging bij het opleggen van de aanslag uit van de aankoopprijs van ruim € 9.000. Zodoende zou de te belasten waardestijging bij verkoop groter zijn.

De Hoge Raad besliste dat geen step-up hoefde te worden verleend. De Hoge Raad overwoog in essentie dat de step-up bedoeld is om de waardeaangroei die tijdens het verblijf in een ander land is ontstaan, onbelast te laten. De belanghebbende was tijdens zijn Belgische periode voor de (waardeontwikkeling van) zijn (buitenlandse) aandelen echter belastingplichtig in Nederland. Gelet op dit heffingsrecht, hoefde geen step-up te worden verleend. De omstandigheid dat Nederland bij verkoop tijdens de Belgische periode volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België niet had kunnen heffen, was volgens de Hoge Raad niet relevant.

Gevolg

De Belastingdienst mocht belasting heffen over toename in waarde vanaf de aankooprijs van ruim € 9.000 in plaats van ruim € 800.000 na verkoop.

Belanghebbende had belastingheffing in Nederland kunnen voorkomen door de aandelen te verkopen voordat hij weer in Nederland kwam wonen (de remigratie). Volgens het verdrag had België dan mogen heffen. De kans was groot geweest dat de belastingheffing dan lager was uitgevallen.

Advies

Laat u goed adviseren als u van plan bent een aandelenpakket in een voor u buitenlandse onderneming te verkopen of van plant bent te (r-)emigreren.

(Bron: Taxlive)