Schenken: alles wat u moet weten in één overzicht

Als u geld en andere bezittingen nalaat, moet u daar als erfgenaam belasting over betalen. Door op een slimme manier te schenken, kunt u veel geld aan erfbelasting besparen. Schenken bij leven is een mogelijkheid. Zorg er dan voor dat u jaarlijks de schenkingsvrijstelling benut. Dit bespaart uw erfgenamen veel geld.

Jaarlijks belastingvrij schenken

Afhankelijk van de relatie tussen u en de ontvanger, mag u jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. In 2018 mogen ouders hun (pleeg)kinderen 5.363 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkers geldt een schenkingsvrijstelling van 2.147 euro per ontvanger. Let hierbij op het volgende: schenkingen van ouders ziet de fiscus als één schenking, ook als ze gescheiden zijn.

Ouders morgen kinderen één keer in hun leven 25.731 euro belastingvrij schenken. Dit eenmalige bedrag mag worden verhoogd tot 53.602 euro als uw kind het geld gebruikt voor een studie. Wil uw kind een huis kopen of verbouwen? Dan mag u als ouders 100.800 euro schenken, zonder dat de ontvanger belasting hoeft te betalen. Iedereen mag deze schenking doen, ook grootouders bijvoorbeeld. U kunt gebruikmaken van de vrijstelling als u aan de voorwaarden voldoet. U mag als ouders per kind maar één keer een verhoogde vrijstelling gebruiken.

Schenking terugdraaien

Het kan gebeuren dat u de schenking wilt terugdraaien, omdat bijvoorbeeld de bijstandsuitkering van de ontvanger in gevaar komt doordat zijn vermogen te veel is gestegen of omdat de ontvanger het geld uitgeeft aan niet-afgesproken zaken. Door ‘herroepelijk’ te schenken, kunt u een schenking altijd terugdraaien. U moet dit vooraf vastleggen. Laat de schenkingsakte met herroepingsclausule vastleggen om problemen te voorkomen. Een schenking voor een koopwoning is onvoorwaardelijk, deze mag dus niet worden herroepen, met één uitzondering: de schenker kan de regeling ontbinden als de ontvanger het bedrag niet aan de eigen woning besteedt. Leg deze voorwaarde wel vast in de akte.

Schoonzoon of –dochter uitsluiten

Door vooraf een uitsluitingsclausule op te nemen in de schenkingsakte, wordt het geschonken bedrag privévermogen van uw eigen kind, ook als het in gemeenschap van goederen is getrouwd. Het is belangrijk dat de ontvanger dit op een aparte bankrekening zet. Doet hij of zij dit niet, dan is het lastig om bij een eventuele scheiding aan te tonen aan wie het toebehoort. Sinds 1 januari 2018 trouwen stellen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat schenkingen en erfenissen verkregen voor of tijdens het huwelijk privévermogen blijven, tenzij u voorwaarden op laat stellen dat het gehele vermogen gemeenschappelijk wordt. Neemt u bij de schenking een uitsluitingsclausule op, dan blijft de schenking altijd privé, wat het kind zelf ook vastlegd.

Schenken voor overlijden

De Belastingdienst beschouwt schenkingen die binnen honderdtachtig dagen voor het overlijden van de schenker worden gedaan als onderdeel van de erfenis. Dit om te voorkomen dat mensen vlak voor hun dood nog snel grote bedragen weggeven en zo de erfbelasting ontwijken. Er zijn enkele uitzonderingen op de honderdtachtigdagen-regeling. Die geldt bijvoorbeeld niet als de schenker gebruikmaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling zoals die voor een koopwoning of studie.

(Bron: ABAB)