Brexit: bereid u voor met deze maatregelen

Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland verlaten op 29 maart 2019 de Europese interne markt en de douane-unie. Als er een overeenkomst is over de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, komt er na het verlaten van de Europese Unie een overgangstermijn tot 31 december 2020. Tijdens deze overgangstermijn gelden de regels die nu ook gelden. De Brexit heeft buitengewoon veel gevolgen. Het is belangrijk nu al maatregelen te nemen. Wij zetten ze voor u op een rij.

Zaken doen met de douane

Heeft u nog nooit goederen geleverd buiten de EU? Zorg dan dat u tijdig een EORI-nummer aanvraagt, zodat u zaken kunt doen met de douane en vanaf 30 maart 2019 aangifte kunt doen in de systemen van de douane. Vraag ook een registratie elektronisch berichtenverkeer aan als u zelf aangifte wilt doen. Regel de juiste certificaten en controleer of aanvullende douaneregelingen of vergunningen op u van toepassing zijn.

Levering van goederen

Heeft u goederen die u na oproep snel moet kunnen leveren of goederen die snel bederven? Door de onvermijdelijke douaneformaliteiten en controles zullen de levertijden aan de grens oplopen. Kijk of u een magazijn kunt aanhouden in het Verenigd Koninkrijk en of u wachttijden aan de grens kunt verkorten door u bij de douane te registreren als ‘Authorised Economic Operator’. Houd er rekening mee dat algemene en specifieke EU-producteisen, zoals CE-markering, mogelijk niet meer geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Na Brexit kan een aanpassing van uw product of productverpakking nodig zijn.

Uw concurrentiepositie door importheffingen

Eventuele importheffingen verhogen de kostprijs van uw product. Afhankelijk van uw markt, zult u deze kosten kunnen doorberekenen aan uw cliënt óf voor eigen rekening moeten nemen. Uw concurrent in Europa bij import en het Verenigd Koninkrijk bij export heeft deze kosten mogelijk niet. Wat doet dit met uw concurrentiepositie? Maak strategische keuzes en verleg zo nodig uw aandacht naar andere regio’s.

Controleer contracten

Controleer al uw contracten: kunt u daar na Brexit nog aan voldoen? Wees extra alert op langetermijncontracten, grensoverschrijdend personeel en gebruikte gereedschappen in dienstverlenerscontracten, regiobedingen en kijk welk recht van toepassing is. Na Brexit zullen EU-verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. Dit is met name van belang als u te maken krijgt met onbetaalde rekeningen. Houd er ook rekening mee dat de wisselkoers van de Britse pond na Brexit kan zakken en kies in uw contracten voor een betalingsvorm waarbij u uw valutakoersrisico zo veel mogelijk beperkt.

Innovaties en creaties

Innovaties en creaties worden beschermd door octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. Als u een Europees geregistreerd recht of model heeft, zult u alert moeten zijn dat uw recht of model ook in het Verenigd Koninkrijk beschermd blijft. Waarschijnlijk zult u bij Brexit automatisch afzonderlijk geregistreerd worden in het Verenigd Koninkrijk, maar als u een nieuw recht aanvraagt óf een verlenging vraagt, zult u extra alert moeten zijn.

Ondernemingsstructuur

Door het wegvallen van op Europese wetgeving gebaseerde fiscale wetgeving, adviseren wij om voor Brexit te kijken of u uw ondernemingsstructuur moet aanpassen. Herstructureringen kunnen nu nog met deze Europese regelgeving plaatsvinden. Na Brexit zal een beroep op deze wet- en regelgeving niet meer mogelijk zijn.

Brexit-voucher bij RVO

Heeft u een economisch belang in het Verenigd Koninkrijk en heeft u advies nodig van een externe deskundige? Vraag dan een Brexit-voucher aan bij RVO. Deze voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot maximaal € 2.500 (exclusief btw).

(Bron: ABAB)