Brexit: de mogelijke gevolgen voor de btw

De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft als gevolg dat de heffing van btw niet langer plaatsvindt volgens deze richtlijn. Dit brengt veranderingen met zich mee voor Nederlandse ondernemers die zakendoen met bedrijven en/of particulieren in het Verenigd Koninkrijk.

Transitieperiode

Omdat het Verenigd Koninkrijk niet meer is gebonden aan de Europese btw-richtlijn, kan hij eigen btw-wetgeving vaststellen. Echter, tot 31 december 2020 is een transitieperiode overeengekomen waarbij het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van de douane-unie. Tot die datum blijft de huidige btw-wetgeving van kracht. Wat de btw-gevolgen na de transitieperiode zijn, is nog onduidelijk. Wij geven een indruk van de mogelijke gevolgen bij een ‘harde Brexit’.

Levering van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk

Levering goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk

Op dit moment wordt de levering van goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als een intracommunautaire levering. In de toekomst zal een goederenlevering vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk worden aangemerkt als uitvoer. In dat geval hoeft de goederenlevering niet meer in de opgaaf ICP te worden vermeld en hoeft geen Intrastat-aangifte meer te worden gedaan. Wel dient aan de hand van boeken en bescheiden nog steeds te worden aangetoond dat de goederen de grens zijn overgegaan. Omdat sprake zal zijn van uitvoer, zullen daarbij ook douaneformaliteiten gaan gelden.

Levering goederen vanuit Verenigd Koninkrijk naar Nederland

Andersom geldt dat de levering van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland niet langer meer zal worden aangemerkt als een intracommunautaire verwerving in Nederland, maar als invoer. Dit heeft tot gevolg dat de btw over de aangekochte goederen voortaan direct bij de douane moet worden afgedragen op de aangifte ten invoer, in plaats van op de btw-aangifte. Indien u de btw toch wil voldoen op de btw-aangifte, dient u voortaan te beschikken over een zogenoemde artikel 23-vergunning.

Regeling afstandsverkopen

Indien u op dit moment voor meer dan £ 70.000 per jaar goederen levert aan niet-belastingplichtige personen in het Verenigd Koninkrijk, dan bent u btw verschuldigd in het Verenigd Koninkrijk. Bij een harde Brexit zal deze regeling niet meer van toepassing zijn en bent u Nederlandse btw verschuldigd over deze leveringen. Mogelijk bent u echter op basis van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk ook daar btw verschuldigd.

Diensten aan ondernemers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk

Indien u diensten verricht aan ondernemers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, vallen deze diensten in de toekomst op basis van de hoofdregel buiten de EU-wetgeving, de zogenoemde ‘out of scope’. Deze diensten dienen dan niet langer in de Nederlandse btw-aangifte of opgaaf ICP te worden opgenomen. Het is afhankelijk van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk of deze diensten daar belast zijn. Indien deze diensten in het Verenigd Koninkrijk belast zijn, dient u zich in beginsel daar te registeren en btw af te dragen. Dit is slechts anders indien in de wetgeving een verleggingsregeling wordt opgenomen op basis waarvan de btw verschuldigd is door uw afnemer.

Hoe nu verder?

Pas nadat overeenstemming is bereikt over het btw-systeem dat zal worden gehanteerd na de transitieperiode, kunnen de btw-gevolgen precies in kaart worden gebracht. Daarbij achten wij de kans groot dat het Verenigd Koninkrijk handelsverdragen met EU-landen zal sluiten om het een en ander te vergemakkelijken. Wij adviseren echter de mogelijke scenario’s tijdig inzichtelijk te maken. Wij voorzien u graag van advies inzake de mogelijke btw-gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. Hiervoor kunt u mogelijk ook gebruikmaken van de zogenoemde Brexit-voucher, waarbij 50% van de gemaakte advieskosten wordt vergoed (maximaal € 2.500 exclusief btw).

(Bron: Joanknecht)