Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit

De Brexit is uitgesteld tot 22 mei 2019 indien het Verenigd Koninkrijk voor 12 april 2019 een nieuw Brexit voorstel aan de landen van de Europese Unie presenteert. Gebeurt dit niet, dan is er een No-deal Brexit (harde Brexit) op 12 april a.s. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om u voor te bereiden op de wijzigingen die eraan komen voor uw onderneming en uw werknemers.

Omdat het (nog steeds) onzeker is of er een Brexit deal komt is het voor iedereen (ondernemingen, werkgevers en werknemers) verstandig om zich voor te bereiden op het ergste scenario: No-deal. Om u goed voor te bereiden geeft  Mazars  tot en met vrijdag 29 maart 2019 iedere dag een toelichting op de gevolgen van de (No-deal) Brexit. 

Brexit-voucher

Wilt u (persoonlijk) geadviseerd worden over de Brexit, dan is mogelijk de Brexit-voucher interessant voor u. Nederlandse bedrijven die economische belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk kunnen namelijk een Brexit-voucher aanvragen bij de overheid. Met deze voucher kunt u advies inwinnen over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten. Daarnaast kan met de Brexit-voucher een bijdrage worden geleverd in de kosten die gepaard gaan met het vaststellen van de gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten. Met de Brexit-voucher krijgt een onderneming een vergoeding van 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500, exclusief BTW.

(Bron: Mazars)