Het nut van een schenkingsakte

Een schenking doet u meestal in eerste instantie om de begunstigde te helpen, maar mogelijk levert het u zelf ook voordeel op.

Fiscale voordelen

Veel mensen vinden het leuker om met de warme hand (bij leven) te schenken dan met koude hand (na overlijden). Bovendien heeft schenken bij leven verschillende fiscale voordelen. Een schenking:

  • kan ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen over het vermogen in box 3;
  • bespaart uw erfgenamen in de toekomst mogelijk erfbelasting;
  • kan voorkomen dat u later een hoge eigen bijdrage moet gaan betalen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een schenkingsakte is nuttig

U kunt natuurlijk zomaar een bedrag overmaken naar de begunstigde, maar het is verstandig om de de schenking vast te leggen in een akte. Deze akte dient als bewijs voor de Belastingdienst. Met de akte toont u aan welk bedrag u wanneer aan wie heeft geschonken. U kunt ook vastleggen of er een beroep is gedaan op een schenkingsvrijstelling. Verder vermeldt de akte wie schenkt. Met name als u getrouwd bent, is het belangrijk om vast te leggen uit welk vermogen de schenking komt: uit het privévermogen of uit de huwelijksgoederengemeenschap?

Schenken met voorwaarden

In een schenkingsakte kunt u verschillende schenkingsvoorwaarden opnemen. Leg bijvoorbeeld vast dat het geld gebruikt moet worden voor de aankoop van een woning of de aflossing van een studieschuld.

Voorschot op de erfenis

Moet de schenking later in mindering gebracht worden op het erfdeel van de begunstigde? Leg dat dan vast in de akte. De schenking wordt dan gezien als een voorschot op de erfenis. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u meerdere kinderen heeft, maar nu een schenking wilt doen aan één van hen.

Uitsluitingsclausule

Wilt u voorkomen dat het geschonken bedrag toekomt aan de partner van de begunstigde, bijvoorbeeld uw schoonzoon of -dochter? Neem dan een harde uitsluitingsclausule op in de akte. U kunt ook bepalen dat de partner van de begunstigde niet meedeelt in de schenking als het huwelijk eindigt door echtscheiding, maar wel als het huwelijk eindigt door overlijden (zachte uitsluitingsclausule). Deze bepaling kan later erfbelasting besparen.

Herroepelijke schenking

Als schenker kunt u een herroepelijke schenking op een later tijdstip ongedaan maken. In de schenkingsakte wordt vastgelegd in welke situaties de schenking teruggedraaid kan worden. Bijvoorbeeld als het geld niet wordt benut voor het afgesproken doel, als de begunstigde niet voor een bepaalde datum afstudeert of als u het geld zelf nodig heeft. Ook kunt u afspreken dat het geld terugbetaald moet worden als de begunstigde in de bijstand terechtkomt. Bijstandsgerechtigden moeten namelijk eerst hun eigen vermogen opmaken.

Periodieke schenking

Wilt u structureel schenken, overweeg dan een periodieke schenkingsakte. U hoeft dan niet ieder jaar een nieuwe schenkingsakte op te stellen. Een periodieke schenkingsakte kan ook handig zijn bij een schenking aan een goed doel (ANBI). Periodieke schenkingen aan een ANBI zijn, als de looptijd minimaal vijf jaar is, volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen. U moet dan jaarlijks hetzelfde bedrag schenken. 

Schenkingsvrijstellingen

Als u nog vóór 1 januari 2020 schenkt, kan de begunstigde gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 (kinderen) of € 2.173 (alle andere begunstigden). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling van € 26.040. Is de schenking aan kinderen bedoeld voor een dure studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 54.246. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 102.010. Deze vrijstelling geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar, niet alleen voor eigen kinderen. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is zijn partner wel jonger? Dan kunt u de eenmalige vrijstelling alsnog toepassen.

Let wel op: de Belastingdienst stelt voorwaarden aan schenkingen onder sommige vrijstellingen. Zo mag een hoge schenking voor de eigen woning niet herroepelijk zijn. Houd daar rekening mee bij het opstellen van de schenkingsakte. 

(Bron: Flynt)