Skypetestament – testament op afstand

Op 3 april is het kabinet akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor notarissen tijdelijk mogelijk maakt om op afstand noodtestamenten te passeren.

In het persbericht wordt aangegeven dat dit van toepassing zal zijn voor mensen die vanwege de coronamaatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte, zoals een testament, te ondertekenen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de tijdelijke wetswijziging er precies uit zal zien en wanneer deze in werking treedt. De maatregel is onderdeel van een pakket van maatregelen die soelaas moeten bieden in situaties waarin nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dat betreft bijvoorbeeld ook jaarlijkse algemene vergaderingen van (beurs)vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen.

WETTELIJKE BASIS

De aanleiding voor het wetsvoorstel is de melding van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) dat een wettelijke basis voor een ʽSkypetestament’ ontbreekt. De wet bepaalt immers dat iemand die een testament maakt lijfelijk aanwezig moet zijn wanneer zijn testament voor de notaris passeert. Verschijnen op een beeldscherm, bijvoorbeeld via Skype, lijkt daar niet onder te vallen. Wanneer de notaris daar toch aan mee zou werken, zou de geldigheid van het testament dat op deze manier gepasseerd wordt, achteraf ter discussie kunnen worden gesteld.

OP AFSTAND PASSEREN

Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het echter beter dat notarissen achteraf het verwijt krijgen dat ze iets gedaan hebben, dan dat hen verweten wordt niets gedaan te hebben. Mogelijk zal een rechter, de zeer bijzondere omstandigheden indachtig, toch de beoogde rechtsgevolgen verbinden aan een Skypetestament.

De oproep van de EPN aan de wetgever heeft geresulteerd in dit wetsvoorstel. Wij hopen dat dit snel meer duidelijkheid geeft.

(Bron: Mazars)