Brexit update: douaneformaliteiten verwacht

Wederom is een overleg tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) stukgelopen. Ditmaal had het overleg betrekking op de handelsdeal tussen de EU enerzijds en het VK anderzijds.

Wel of geen handelsakkoord

Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waarin het VK zich conformeert aan het recht van de EU. De EU en het VK hebben daarom tot 1 januari 2021 de tijd om een handelsakkoord met elkaar te bereiken. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft echter aangegeven dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de EU en het VK een handelsakkoord vóór genoemde datum bereiken. Loopt de overgangsperiode af zonder dat de EU en het VK een handelsakkoord met elkaar hebben gesloten, dan bestaat alsnog het risico op een no-dealbrexit.

De douaneformaliteiten

Om de gevolgen van een dergelijk scenario kenbaar te maken aan ondernemers die regelmatig handelen met het VK, gaat de Douane daarom brieven versturen waarin de douaneformaliteiten met het VK staan genoemd. Het gaat dan onder andere om:

  • het aanvragen van een EORI-nummer;
  • het aangiftesysteem Douane;
  • het feit dat er niet langer sprake is van intracommunautaire prestaties tussen het VK en Nederland nu het VK een derde land is geworden; 
  • in- en uitvoer van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten na afloop van de overgangsperiode;
  • het digitaal melden van douanedocumenten bij vervoer van goederen via Nederlandse zeehavens na afloop van de overgangsperiode.

(Bron: ABAB)