Brexit en de positie van Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit geen onderdeel meer uit van de EU. Dit heeft gevolgen voor zowel de heffing van btw over de levering van goederen als het verrichten van diensten. In dit alles neemt Noord-Ierland bovendien een bijzondere positie in. Ierland en Noord-Ierland hebben een protocol gesloten waardoor Noord-Ierland ten aanzien van goederenleveringen onderdeel van de EU blijft. Op deze manier wordt een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland voorkomen. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

Btw-gevolgen protocol Ierland/Noord-Ierland

Als gevolg van het protocol tussen Ierland en Noord-Ierland is een gemengd btw-stelsel in Noord-Ierland ontstaan. Leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen die zich in Noord-Ierland voordoen vallen onder de EU btw-regels. Een intracommunautaire verwerving in Noord-Ierland vindt plaats als een ondernemer goederen koopt die vanuit een andere EU-lidstaat naar Noord-Ierland worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is. Voor diensten geldt daarentegen dat Noord-Ierland wordt beschouwd als een derde land. Diensten verricht in Noord-Ierland vallen dus niet langer meer onder het btw-stelsel van de EU. Voor meer informatie over de btw-behandeling van diensten bekijk ons artikel[EdR1]    over de btw-gevolgen van de brexit voor diensten.

Gebruik van speciale btw-nummers

Om te zorgen voor een goede werking van de genoemde regels is het van belang dat ondernemers die in Noord-Ierland goederen leveren en daar btw verschuldigd zijn een speciaal btw-nummer uitgereikt krijgen. Dit speciale nummer verschilt van het Britse btw-nummer, die begint met ‘GB’ en gebruikt wordt voor het Verenigd Koninkrijk als geheel. Vanaf 1 januari 2021 dient het btw-nummer, dat begint met de code ‘XI’, gebruikt te worden voor Noord-Ierland. Wanneer u goederen vanuit de EU levert aan Noord-Ierland, is het van belang dat u een geldig btw-nummer ontvangt van de klant die begint met deze ‘XI’ code. Wanneer goederen lokaal in Noord-Ierland worden geleverd, dient dit speciale btw-nummer met code ‘XI’ te worden gebruikt. Bovendien bestaat er nog een derde code, de ‘XU’ variant. Die geldt specifiek voor het Verenigd Koninkrijk met uitzondering van Noord-Ierland.

De diverse codes zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

GB  Verenigd Koninkrijk
Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Kanaaleilanden en Isle of Man
XIVerenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
Code die moet worden gebruikt indien het Verenigd Koninkrijk (met betrekking tot Noord-Ierland) moet worden onderscheiden.
XUVerenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland)
Code die moet worden gebruikt indien het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) moet worden onderscheiden.


Intrastat-aangiften blijven grotendeels verplicht

Voor sommige goederenstromen zijn nog steeds Intrastat-aangiften vereist. Via een Intrastat-aangifte dienen statistische gegevens te worden verstrekt omtrent het goederenverkeer tussen EU-lidstaten. De handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel uitmaken van de intra-EU handel, en daarvoor blijft, mits de drempel wordt overschreden, het indienen van Intrastat-aangiften verplicht. In ieder geval voor de looptijd van het Noord-Ierse protocol (ten minste tot 2025), aangezien er geen douanecontroles plaatsvinden. Voor Noord-Ierland dient landcode ‘XI’ te worden gebruikt. De handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk is daarentegen vanaf 2021 wél onderhevig aan douanecontroles. Daardoor vervalt de Intrastat-verplichting. Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk dient landcode ‘XU’ te worden gebruikt.