TWEE­DE KA­MER NEEMT WETS­VOOR­STEL LENEN BIJ EIGEN BV AAN

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ (dga-taks) aangenomen. Bij leningen van meer dan € 700.000 wordt het bedrag boven € 700.000 belast in box 2.

Ontmoedigen lenen bij eigen bv

Met het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil het kabinet het lenen bij de eigen bv vanaf 2023 ontmoedigen. In het wetsvoorstel is daartoe opgenomen dat de dga bij leningen boven € 700.000 over het meerdere belasting moet betalen in box 2 (tarief in 2022 is 26,9%).

Geert-Jan HalsemaSenior belastingadviseur

 050-3166919 geert-jan.halsema@jonglaan.nl Bezoek Linkedln paginaE-mail Geert-Jan

Deel deze pagina

Eerste afrekenmoment 31 december 2023

Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is het eerste afrekenmoment 31 december 2023. Kom je boven de drempel van € 700.000, dan zijn er wellicht mogelijkheden om je schulden beneden de drempel te brengen voor 31 december 2023.

Let op! Naast je schulden aan je bv tellen ook de mogelijke schulden van jouw fiscale partner aan je bv mee. Houd er rekening mee dat ook de schulden aan je bv van jouw (achter(klein))kinderen en (over(groot))ouders die geen aandelen in de bv bezitten voor jouw drempel deels meetellen.

Lening eigen woning telt niet mee!

Een lening ten behoeve van een financiering van de eigen woning telt overigens niet mee voor de berekening van je schulden. Dergelijke leningen blijven dus mogelijk zonder heffing, naast leningen tot de drempel van € 700.000. Voorwaarden zijn dat de lening is aan te merken als eigenwoningschuld én dat een recht op hypotheek aan de bv is verstrekt.

Tip! De voorwaarde dat een recht van hypotheek is verstrekt, geldt niet voor leningen die als eigenwoningschuld zijn aan te merken en op 31 december 2022 al bestaan.

Let op! De Eerste Kamer moet nog met dit wetsvoorstel instemmen.

(Bron: De Jong & Laan)