Maatschappelijke thema’s bestuursverslag PO en VO

De afgelopen jaren heeft de minister steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal specifieke thema’s aan te merken als maatschappelijke thema’s. Deze thema’s moeten door onderwijsinstellingen expliciet verantwoord worden in het bestuursverslag.

Inmiddels zijn de maatschappelijke thema’s voor het bestuursverslag 2022 bepaald. Mogelijk heeft u de brief die hierover naar de onderwijsinstellingen is gestuurd al gezien.

Maatschappelijke thema’s PO
Voor instellingen in het PO is sprake van een wijziging van één van de thema’s ten opzichte van de verantwoording die over 2021 opgesteld moest worden. Het onderwerp werkdruk is niet meer voorgeschreven, in plaats daarvan is het onderwerp sociale veiligheid daarvoor terug gekomen. Voor het onderwerp werkdruk wordt de uitvraag van informatie via XBRL overigens wel doorgezet in 2022, het is dus niet zo dat hier helemaal geen informatie voor aangeleverd hoeft te worden. Dat hoeft alleen niet meer in het bestuursverslag.

Het thema sociale veiligheid is gekozen vanwege de extra aandacht die er maatschappelijk is voor racisme, pesten, veiligheid van LHBTI’ers en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is voor het bestuursverslag geen inhoudsvereiste opgesteld. Wel wordt in de brief verwezen naar enkele vragen die over dit onderwerp in de XBRL worden worden. Het lijkt ons verstandig de antwoorden op deze vragen ook in de verantwoording over dit thema in het bestuursverslag op te nemen. Welke vragen in de XBRL opgenomen zullen worden is nog niet bekend omdat de XBRL nog niet beschikbaar is.

De maatschappelijke thema’s voor het bestuursverslag 2022 PO zijn:

2021, 2022
Strategisch personeelsbeleid, Strategisch personeelsbeleid
Passend onderwijs, Passend onderwijs
Allocatie van middelen, Allocatie van middelen
Onderwijsachterstanden, Onderwijsachterstanden
Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs
Werkdruk, Sociale veiligheid

Maatschappelijke thema’s VO
Ook in het VO is sprake van een beperkte wijziging ten opzichte van de maatschappelijke thema’s uit 2021. De enige verandering is het vervallen van het thema Convenantsmiddelen. Deze middelen zijn namelijk eind 2021 beëindigd. Daarvoor in de plaats is het thema Werkdrukmiddelen gekomen. Wij zetten de thema’s nog een keer voor u op een rij:

2021, 2022
Strategisch personeelsbeleid, Strategisch personeelsbeleid
Passend onderwijs, Passend onderwijs
Allocatie van middelen, Allocatie van middelen
Toetsing en examinering, Toetsing en examinering
Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs
Convenantsmiddelen, Werkdrukmiddelen

In 2022 ontvangen alle instellingen in het VO collectieve en individuele middelen. Wij hebben u hierover recent geïnformeerd . In het bestuursverslag moeten instellingen naar aanleiding van de afspraken over deze middelen de volgende onderwerpen verantwoorden:

Het totale te besteden bedrag per schoolbestuur en verdeeld over de scholen die onderdeel zijn van het schoolbestuur;
Op welke wijze en met betrokkenheid van wie de besteding tot stand is gekomen;
Aan welke doelen de middelen zijn besteed;
De wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, inclusief de uitkomsten daarvan.

(Bron: Van Ree)