Onvoorziene gevallen vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs

Vervallen regeling Onvoorziene gevallen Vereenvoudiging Bekostiging VO

De regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet Onderwijs VO 2018’ vervalt per 1 januari 2023. Deze regeling is ooit in het leven geroepen bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het Voortgezet Onderwijs. Dit is in 2005 en na een korte onderbreking in 2018 weer opnieuw ingevoerd. Op grond van RJ 660.201 was het voor instellingen in het voortgezet onderwijs mogelijk om op basis van deze regeling een vordering op de balans op te nemen. Namelijk ter hoogte van maximaal 7,5% van de personele bekostiging. Een alternatief was om geen vordering op te nemen, maar een niet in de balans opgenomen actief. En dit te vermelden in de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

De regeling in de praktijk

In de praktijk zijn er nog nauwelijks instellingen die een vordering uit hoofde van deze regeling opnemen op de balans. Door het vervallen van de regeling is het per 31 december 2022 niet meer mogelijk een vordering op te nemen. Ook vervalt de bepaling dat als geen vordering opgenomen wordt, dit vermeld wordt onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

Wij adviseren u bij het opstellen van de jaarrekening 2022 hier rekening mee te houden.

(Bron: Van Ree)