Bedragen per WNT-klasse onderwijsinstellingen

Aanpassing bedragen per WNT-klasse onderwijsinstellingen 2023

Jaarlijks  worden de bezoldigingsmaxima die voor onderwijsinstellingen gelden per klasse aangepast. Hieronder ziet u de bedragen voor 2023. Deze bedragen kunt u aanhouden bij het vaststellen van de van toepassing zijnde klasse. En voor de bepaling van de eventuele indexatie van de beloning van bestuurders in loondienst en toezichthouders.

KlasseMaximum 2022Maximum 2023
A€ 128.000€ 132.000
B€ 143.000€ 148.000
C€ 154.000€ 159.000
D€ 168.000€ 173.000
E€ 183.000€ 189.000
F€ 196.000€ 202.000
G€ 216.000€ 223.000

De bezoldiging van toezichthouders is gemaximeerd op 15% van deze bedragen voor de voorzitter van het toezichthoudend orgaan en op 10% voor de overige leden.

Voor de volledigheid merken we nog op dat de complexiteitspunten vanaf 2022 niet meer worden bepaald op basis van 3-jarige gemiddelden. Maar op basis van de gegevens uit het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de klasse wordt vastgesteld. Voor de complexiteitspunten van 2023 zijn de gegevens uit 2021 dus relevant.

Naast de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in loondienst, hieronder ook de maximale bedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Het betreft de eerste 12 kalendermaanden waarin zij de topfunctie vervullen.

Jaar20222023
Maximale uurtarief€ 206€ 212
Bedrag per maand 1-6€ 28.600€ 29.500
Bedrag per maand 7-12€ 21.700€ 22.400

(Bron: Van Ree)