Is uw bedrijfspand al energielabel C-proof?

Heeft u een bedrijfspand en weet u eigenlijk wat de regels zijn rondom het energielabel dat daarbij hoort? Grofweg alle kantoorgebouwen moeten voor 1 januari 2023 minimaal beschikken over energielabel C. Is het bij u nog niet gelukt en moet uw bedrijf hier nog aan beginnen? Dan bent u niet de enige. 60% van de eigenaren van een kantoorpand heeft dit label niet of weet niet precies wat het energielabel van zijn kantoorpand eigenlijk is. Waarom is nu handelen dan zo belangrijk? En welke voordelen levert het op u op als u de sprong maakt naar energielabel C of hoger?

Per 1 januari 2023 energielabel C voor elk kantoorpand

De Nederlandse overheid verplicht alle eigenaren van kantoorpanden die een lager energielabel hebben dan C om verduurzamingsstappen te nemen. Wat zijn de gevolgen als u hier niet aan voldoet?

 • In het ergste geval riskeert u een boete, terwijl de overheid in het uiterste geval kan beslissen dat het pand moet sluiten.
 • Als u niet voldoet aan de duurzaamheidsregels moet de accountant een paragraaf in het jaarverslag opnemen die dit vastlegt, indien er een verplichting tot opstellen van het jaarverslag bestaat.
 • Een grote investering kan leiden tot een piek in de liquiditeitsbehoefte, waardoor de reguliere bedrijfsvoering in gevaar kan komen.
 • Een grote investering heeft ook invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat zijn de meest gestelde vragen van ondernemers?

 • Waarom moet u nu beginnen met verduurzamen?
 • Op welke manieren kunt u uw kantoorgebouw verduurzamen?
 • Welke energieverduurzamingsregelingen zijn er?
 • Welk scenario past bij uw businessmodel?

In drie stappen naar een energielabel C-proof kantoorpand

U kunt eerst controleren of uw pand voldoet aan het energielabel. Eventueel kunt u onderstaand stappenplan doorlopen.

Fase 1: Oriënterende fase 

 • Complete energielabelcheck.
 • Vastleggen van de te nemen maatregelen.
 • Doorrekenen van verschillende scenario’s.

Fase 2: Subsidie aanvragen 

 • Bepalen van de beste subsidie voor uw doel.
 • Aanvullende financiering regelen.

 Fase 3: Uitvoeringsfase 

 • Opstellen van bouw-en installatieplannen.
 • Aanvragen van vergunningen en het uitvoeren van bouwbegeleiding.
 • Regelen van de financieringsaanvraag.