Maatschappelijke thema’s voor het bestuursverslag primair onderwijs

Voor primair onderwijsorganisaties is sprake van een wijziging van één van de thema’s ten opzichte van de verantwoording die over 2021 opgesteld moest worden. Het maatschappelijke thema werkdruk is niet meer voorgeschreven, in plaats daarvan is het maatschappelijke thema sociale veiligheid daarvoor terug gekomen. Voor het onderwerp werkdruk wordt de uitvraag van informatie via XBRL overigens wel gecontinueerd in 2022.

Het maatschappelijke thema sociale veiligheid is gekozen vanwege de extra aandacht die er maatschappelijk is voor racisme, pesten, veiligheid van LHBTI’ers en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is voor het bestuursverslag geen inhoudsvereiste opgesteld. Wel wordt in de brief van de Minister verwezen naar enkele vragen die over dit onderwerp in de XBRL format moeten worden beantwoord. 

Advies is om de maatschappelijke thema’s expliciet op te nemen in het bestuursverslag 2022, omdat dit vanuit de Inspectie voor het Onderwijs een belangrijk aandachtspunt is.

(Bron: Flynth)