Wettelijk minimumloon per januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het wettelijk minimumloon 1.934,40 euro bruto per maand bij een fulltime werkweek. Het aanpassingspercentage is 10,15 ten opzichte van het minimumloon per juli 2022. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd. Deze ondergrens geldt voor werknemers vanaf 21 jaar en ook voor opdrachtnemers, werknemers die stukloon krijgen en bij overwerk.

Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar moeten minimaal een percentage van het wettelijke minimumloon ontvangen. In de tabel hieronder vind je de bedragen per maand en per uur bij een 40-, 38-, 37- en 36-urige werkweek voor de eerste helft van 2023. Per 1 juli zal het minimumloon weer worden aangepast aan de ontwikkeling van de CAO-lonen.

BBL’ers

De minimumjeugdlonen uit de tabel gelden niet voor mbo-leerlingen van 18, 19 of 20 jaar die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Voor hen gelden andere percentages van het minimumloon. Voor MBO’ers vanaf 21 jaar geldt wel de normale tabel. Hoewel het mogelijk is aan BBL’ers een lager loon te betalen dan andere werknemers, adviseren diverse brancheorganisaties voor deze categorie medewerkers uit te gaan van de reguliere tabel.

(Bron: Alfa)