Auto en fiscus 2023

Fiscaal vriendelijk autorijden wordt steeds lastiger! Zeker nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel. Maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep berijders beschikbaar. Wij zetten voor u de regels uiteen en geven een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto? Dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Maar u kunt ook in 2023 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto: de algemene regels

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Maar voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt nog een korting op de bijtelling. Die korting geldt in de maand van tenaamstelling en in de volgende 60 volle maanden. Daarna wordt de bijtelling jaarlijks opnieuw bepaald aan de hand van de dan geldende tarieven. Auto’s zonder uitstoot die in 2018 op kenteken zijn gezet hebben in een deel van 2023 nog een bijtelling van 4%. In de loop van 2023 zal voor deze auto’s de bijtelling moeten worden herzien op basis van de regels van 2023 (zie hierna).

Auto’s :De cijfers en regels van 2019

Elektrische auto’s die in het jaar 2019 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 4%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 50.000. Is de cataloguswaarde meer dan €50.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof hebben ook een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2020

Elektrische auto’s die in het jaar 2020 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 8%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 45.000. Is de cataloguswaarde meer dan €45.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Auto’s op waterstof hebben ook een bijtelling van 8% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2021

Elektrische auto’s die in het jaar 2021 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 12%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 40.000. Is de cataloguswaarde meer dan €40.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2021 een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2022

Elektrische auto’s die in het jaar 2022 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 16%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 35.000. Is de cataloguswaarde meer dan €35.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2022 een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2023

Elektrische auto’s die in het jaar 2023 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 16%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 30.000. Is de cataloguswaarde meer dan €30.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere.  Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2023 een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde. Voor nieuwe auto’s gelden in 2023 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort autoBijtellingCO2-uitstoot
Elektrisch16% tot € 30.000/22% over meerdere0
Waterstof16%0
Zonnecel16%0
Overig22%>0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Let op! Is het kenteken van uw auto voor 31 december 2016 geregistreerd? Dan krijgt u auto na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%.  Dit is niet het geval als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot.

Let op! Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen in 2023 een korting van 6% op de normale bijtelling tot een cataloguswaarde van €30.000. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2016 in 2023 een bijtelling geldt van 19% (25% -/- 6%) tot een cataloguswaarde van € 30.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat in 2023 een bijtelling gelden van 16% (22% -/- 6%) tot een cataloguswaarde van €30.000 en van 22% over het meerdere. Auto’s die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, lopen dus jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip! Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Vanaf 2026 is er maar één bijtellingspercentage

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Er is dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot in 2025 nog één maal verhoogd van 16% naar 17% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde. Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Minder dan 500 kilometer privé?

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving via de VAMIL-regeling voor waterstofpersonenauto en zonnecelpersonenauto

Er bestaat in 2023 geen recht op de voor personenauto’s, wel voor bestelauto’s. Voor de waterstofpersonenauto heeft u recht op maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 75.000.

In 2023 geldt de van 45% over een bedrag van maximaal €75.000 voor de waterstofpersonenauto en de milieu-investeringsaftrek van 36% voor de zonnecelpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km.

Willekeurige afschrijving 2023 (WKA) voor beroepspersonenvervoer, auto’s zonder CO2 en nieuwe bestelauto’s

In 2023 geldt voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen een eenmalige mogelijkheid om maximaal 50% van de aanschafkosten willekeurig af te schrijven. Een deel van de afschrijving wordt daarmee naar voren gehaald, waardoor het fiscale voordeel van de afschrijving eerder tot uitvoering komt. Deze willekeurige afschrijving geldt voor personenauto’s, echter moeten die auto’s worden gebruikt in het beroepspersonenvervoer (bijvoorbeeld taxi’s) en voor auto’s zonder CO2-uitstoot (inclusief elektrische auto’s). Nieuwe bestelauto’s (ongeacht hun brandstof) komen hiervoor ook in aanmerking.

Let op! Schrijft u door een andere regeling al willekeurig af, zoals de of een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u geen gebruikmaken van de regeling voor willekeurige afschrijving die voor 2023 geldt.

Elektrische bestelauto of waterstofbestelauto: MIA

Voor een elektrische bestelauto heeft u in 2023 recht op 45% MIA. Het bedrijfsmiddel komt echter voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld € 50.000 krijgt u dus MIA over € 39.000. Voor een waterstofbestelauto heeft u ook recht op 45% MIA. U krijgt dan MIA over een investeringsbedrag van maximaal € 125.000.

Onderstaand de regelingen op een rij.

Soort autoMIA %VAMILMaximaal investeringsbedragWKA 2023
Elektrische personenautoNeeNeen.v.t.Ja
Waterstofpersonenauto34%Ja€ 75.000Ja
Zonnecelpersonenauto36%Nee€ 100.000Geen samenloop met VAMIL
Elektrische bestelauto45%NeeGeen; wel € 11.000 aftrekJa
Waterstofbestelauto36%Nee€ 125.000Ja

Oplaadstation

Ook voor het oplaadstation van uw elektrisch aangedreven auto die op uw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2023 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 45%. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische (bestel)auto worden aangemeld.

Melding RVO noodzakelijk MIA en VAMIL

Wilt u in aanmerking te komen voor MIA en/of VAMIL? Dan is een tijdige melding van de investering bij RVO noodzakelijk. De investering moet worden gemeld binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Het moment van ingebruikname of facturering is daarbij niet van belang.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van uw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot 2025 een vrijstelling. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt tot 2025 een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

Ondernemers betalen voor een bestelauto die op diesel rijdt minder mrb. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet u desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

Bpm personenauto’s

Als uw auto op kenteken wordt gezet, wordt bpm geheven. De hoogte van de bpm is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot 2025 geldt nog een vrijstelling bpm voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de bpm hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip! Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling bpm. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn. Deze vrijstelling wordt per 2025 afgeschaft.

(Bron: Moore DRV)