Voorwaarden TEK-regeling aangepast!

Het kabinet komt met de “Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)” energie-intensieve bedrijven tegemoet. De regeling biedt een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Het kabinet wil hiermee de stijging van de energienota door de torenhoge energieprijzen drukken. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden TEK-regeling

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Met behulp van de Mkb-toets kan je toetsen of je hieraan voldoet
 • Je onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister
 • Je onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteiteis).
 • Je onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Tegemoetkoming die ontvangen is door het prijsplafond worden in minder gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die je in november en december heeft ontvangen van jouw energieleverancier.
 • Als je energie terug levert aan het net, dan wordt dit van jouw verbruik afgehaald.

Hoe wordt berekend of jij aan de energie-intensiteitseis voldoet?

De bepaling gaat als volgt:

 • Je krijgt een schatting van jou jaarverbruik van je netbeheerder, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in KwH.
 • Je rekent met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs wordt door het CBS vastgesteld.

Is je boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens je kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Verbruik
Je energieverbruik wordt vastgesteld aan de hand van het standaard jaarverbruik (SJV) en de standaard jaarafname (SJA). De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van je energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op je verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers ontvangt RVO van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022
Je energiekosten worden gebaseerd op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit is de modelprijs voor het jaar 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de modelprijs en maakt deze naar verwachting in januari 2023 bekend.

Omzet
Je omzet wordt gebaseerd aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit je aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan RVO door.

Subsidiebasis

 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen). Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijken we naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief btw.
 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en KwH elektriciteit*.

RVO rekent met een maximale prijs. Voor gas is dit € 2,00, bestaande uit € 3,19 (maximale bedrag) – € 1,19 (minimale bedrag) per m3. Voor elektriciteit is dit € 0,60, bestaande uit € 0,95 (maximale bedrag) – € 0,35 (minimale bedrag) per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.

Betaal je nu meer dan € 3,19 per m3 gas? Je ontvangt dan nooit meer dan € 2,00 per m3. Betaal je minder dan € 3,19 per m3 gas? Dan wordt gerekend met het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt.

Hetzelfde geldt voor elektriciteit, betaal je meer dan € 0,95 aan elektriciteit? Je ontvangt nooit meer dan € 0,60 per KwH. Betaal je minder dan € 0,95 per KwH? Dan wordt ook hier gerekend met het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt.


Hoeveel subsidie kun je nu ontvangen?

Om je TEK-subsidie te berekenen, maak je gebruik van modelprijzen. Omdat deze prijzen nog niet vaststaan betekent dit dat RVO vooraf niet met zekerheid kan bepalen hoeveel subsidie je ontvangt. Daarom wordt er een voorschot berekend en uitbetaald.


Aanvragen TEK-regeling

De opstelling is naar verwachting in het 1e kwartaal, dit is in tegenstelling met de eerdere berichten vervroegd. Zodra TEK opent, vraag je met terugwerkende kracht aan over de periode november 2022 tot met december 2022. Je dient 1 aanvraag in over de hele periode.

(Bron: Alfa)