URENCRITERIUM

Het urencriterium houdt in dat je als ondernemer minstens 1.225 uur in het jaar in jouw bedrijf werkzaam bent. Ook moet je minstens de helft van jouw werkzame tijd aan jouw onderneming besteden. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters.

Jacqueline Rijsbergen

Jacqueline RijsbergenSenior belastingadviseur

Neem contact op

Bewijslast ligt bij jou

Desgevraagd moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium voldoet. De bewijslast ligt bij jou. Je zult dus via een urenverantwoording moeten aantonen waaraan je jouw tijd hebt besteed en hoeveel uren hiermee gemoeid waren.

Let op! Geef dit zo mogelijk per dag aan, in uren per activiteit.

Specificatie vereist

In een zaak die onlangs speelde voor het gerechtshof Amsterdam werd duidelijk dat je hiermee niet te lichtvaardig moet omgaan. In deze zaak had een ondernemer achteraf een urenspecificatie aangeleverd. Die bestond per dag bovendien uit slechts één activiteit en was dus niet erg specifiek. Zo vermeldde de man als bezigheden in het kader van zijn onderneming bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, verven, werken in de zaak en finance. Volgens de inspecteur en het gerechtshof was dit te algemeen en was daarmee niet aannemelijk gemaakt dat aan het urencriterium werd voldaan.

Wanneer twijfel?

In de praktijk blijkt de fiscus met name meer informatie te vragen als er bij een geringe omzet relatief veel tijd in het bedrijf wordt gestoken. Of als er, net als in deze zaak, naast werkzaamheden in het eigen bedrijf nog veel gewerkt wordt bij derden.

Tip! Houd in jouw (digitale) agenda dagelijks je werkzaamheden bij en vermeld duidelijk wat je doet of gedaan hebt en hoeveel tijd je hier uiteindelijk aan hebt besteed. Dit voorkomt veel gedoe achteraf.

(Bron: De Jong en Laan)