Aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging PO

Vanaf 2023 is de bekostiging vereenvoudigd. Om besturen te laten wennen aan de nieuwe budgetten, is er een overgangsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2025. Voor besturen met grote leerlingenmutaties blijkt deze overgangsregeling echter een onbedoeld effect te hebben. Als dit onbedoelde effect forse negatieve gevolgen heeft voor een bestuur, ontvangt het hiervoor in 2024  aanvullende bekostiging.

Alleen besturen waarvoor de overgangsbekostiging in 2024 lager is dan in 2023, komen in aanmerking voor aanvullende bekostiging. Daarbij gelden de volgende grenzen:

  • Het negatieve verschil moet meer dan 1% van de bekostiging bedragen waarop de overgangsbekostiging is gebaseerd;
  • Het negatieve verschil in overgangsbekostiging moet groter zijn dan €25.000.

De hoogte van de aanvullende bekostiging is gelijk aan het verschil van de overgangsbekostiging in 2023 en in  2024 min 1% van de totale bekostiging waarop de overgangsbekostiging voor 2024 is gebaseerd. Besturen waarbij het negatieve verschil minder dan 1% bedraagt van de bekostiging waarop de overgangsbekostiging is gebaseerd, ontvangen geen aanvullende bekostiging. Dit omdat we ervan uitgaan dat schoolbesturen een verschil dat kleiner is dan 1% van de bekostiging waarop de overgangsbekostiging is gebaseerd, kunnen opvangen binnen hun bekostiging.

Aanvullende bekostiging voor 34 schoolbesturen

Er zijn 34 besturen die op basis van deze regeling aanvullende bekostiging ontvangen. Zij ontvangen deze aanvullende bekostiging vanaf januari 2024 in 12 maandelijkse termijnen. De aanvullende bekostiging is bedoeld voor kalenderjaar 2024. Voor kalenderjaar 2025 wordt nog bezien of een aanvullende bekostigingsregeling nodig is.

De effecten ontstaan op schoolniveau door grote leerlingenmutaties. De aanvullende bekostiging vindt echter plaats op bestuursniveau. We gaan  ervanuit dat de effecten op schoolniveau binnen een bestuur onderling kunnen worden opgelost. Onbedoelde positieve effecten in de overgangsbekostiging  worden niet gecorrigeerd.

(Bron: ministerie van OCW)