Werkkostenregeling (WKR): wel of geen 80% eindheffing

In het kader van de Werkkostenregeling (WKR) moet u vóóraf aanwijzen of vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers binnen het WKR forfait vallen. De aanwijzing van deze vergoedingen en verstrekkingen moet blijken uit de financiële administratie/de WKR specificatie.

Voor 2023 is de vrije ruimte 3,0% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

Indien het WKR forfait is overschreden, wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80%. De eindheffing moet uiterlijk in de tweede aangifte loonheffingen van 2024 worden aangegeven en worden betaald.  

Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen vormen regulier belastbaar loon voor de werknemer en dienen dus in de loonadministratie te worden opgenomen. Doorgaans kunt u als werkgever ook kiezen om deze vergoedingen en verstrekkingen via de gebruteerde eindheffing af te rekenen.

Eventuele resterende vrije WKR ruimte 2023 kunt u dit jaar nog benutten voor een fiscaal voordelige beloning.

(Bron:HLB)