Aandeel in reservefonds VvE belast in box 3

Iedere eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting.

Wat doet de Vereniging van Eigenaars (VvE)?

De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren en beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Een eigenaar van een appartement betaalt meestal maandelijks servicekosten om gemeenschappelijke uitgaven te betalen, zoals de opstalverzekering van het appartementengebouw en de schoonmaak en verlichting van de gezamenlijke ruimten in het gebouw. Ook wordt van de servicekosten het groot onderhoud betaald, bijvoorbeeld de vernieuwing van het dak of het schilderwerk. Omdat deze kosten niet elk jaar voorkomen, wordt hiervoor een reservefonds gevormd.

Reservefonds wettelijk verplicht bij VvE

Iedere VvE is wettelijk verplicht voor het gebouw een reservefonds te hebben. Vereniging van Eigenaars moeten jaarlijks een minimumbedrag sparen voor groot onderhoud door storting in het VvE reservefonds, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan óf 0,5% van de herbouwwaarde. Omdat iedere appartementseigenaar vanuit de servicekosten bijdraagt aan het reservefonds, heeft hij ook recht op zijn aandeel in het reservefonds. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars is afhankelijk van het breukdeel in de VvE. Dit breukdeel kunt u vinden in de splitsingsakte of het splitsingsreglement.

Wist u dat een appartement dat uw eigendom is en waarin u zelf woont, kwalificeert als uw eigen woning (box 1) maar dat uw aandeel in het reservefonds opgenomen wordt bij uw spaargelden en beleggingsvermogen (box 3)?

In juni bevestigde het gerechtshof nogmaals dat het lidmaatschapsrecht van een VvE moet worden aangemerkt als een vermogensrecht dat in de rendementsgrondslag van box 3 moet worden opgenomen. De appartementseigenaren moeten dus hun aandeel in het reservefonds van de VvE als bezitting in box 3 (overige bezittingen) opnemen. U bent daarover, als uw totale box 3-vermogen boven een bepaalde grens komt, inkomstenbelasting verschuldigd. U geeft niet het totale reservefonds op, maar slechts uw aandeel daarin.

Vrijstelling in box 3 voor het aandeel in het reservefonds?

Bepaalde belangenorganisaties pleiten al jaren voor een regeling waarin het aandeel in het reservefonds valt in box 1. Het aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaars hoort immers thuis bij de eigen woning. Zij vinden de regeling onrechtvaardig, want het aandeel in het reservefonds is niet meer van de eigenaars. Bij verkoop van het appartement kunnen ze het niet terugkrijgen. In het verleden heeft het kabinet echter aangegeven geen onrechtvaardigheid te zien, want andere eigenaren van een eigen woning leggen zelf ook reserves aan voor toekomstig onderhoud. Daarom acht zij een vrijstelling niet nodig.

Tip 

Vraag het bestuur of de beheerder van uw VvE tijdig om de jaarcijfers per 31 december van het voorgaande jaar om uw aangifte inkomstenbelasting juist te kunnen doen. Let bij het vaststellen van de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaars ook op mogelijkheden om het vermogen van de VvE (en daarmee het aandeel in het reservefonds) te verkleinen.

(Bron: ABAB)