Vermogensetikettering: privé of zakelijk

Het is van belang om als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) de vermogensbestanddelen juist te etiketteren.

Zakelijk etiketteren

Indien een vermogensbestanddeel als zakelijk is geëtiketteerd, dan kunnen de kosten (bijvoorbeeld de onderhoudskosten) afgetrokken worden. Verder kan er worden afgeschreven op het vermogensbestanddeel en kan er in sommige gevallen aanspraak gemaakt worden op investeringsaftrek. De winst bij vervreemding (verkoopbedrag-boekwaarde) is belast in de IB.

Belangrijke aspecten zakelijk etiketteren

  • Indien een zakelijk geëtiketteerd vermogensbestanddeel ook privé wordt gebruikt, moet hierover een bijtelling worden betaald.
  • De keuze tussen zakelijk of privé etiketteren beïnvloedt de hoogte van de jaarwinst, wat effect kan hebben op enkele ondernemersfaciliteiten. 

Privé etiketteren

Mocht een vermogensbestanddeel als privé worden geëtiketteerd, dan kan er niet worden afgeschreven en kan er geen aanspraak worden gemaakt op kostenaftrek of investeringsaftrek. Het voordeel van privé etiketteren ten opzichte van zakelijk etiketteren is dat een eventuele waardestijging niet belast is bij vervreemding van het vermogensbestanddeel. Het vermogensbestanddeel valt namelijk in het box 3-vermogen. In gevallen waar een flinke waardestijging wordt verwacht, is het dus gunstig om dit vermogensbestanddeel privé te etiketteren.

Hierbij moet wel de volgende kanttekening worden geplaatst. Inzake de wijziging van de belastingheffing in box 3 is er een plan om vanaf 1 januari 2027 een waardestijging bij verkoop ook in box 3 te belasten. Het is de vraag hoe dit zich verder ontwikkeld. Inzake onroerend goed in box 3 is al aangegeven dat de verschuldigde belasting over deze waardestijging pas betaald hoeft te worden als het onroerend goed verkocht wordt. 

Doordat het onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren met de waardestijging van privé vermogensbestanddelen na 1 januari 2027 is het lastig om voor de langere termijn hierin een afweging te maken. Het is een overweging om als er na 1 januari 2027 nog (forse) waardestijgingen worden verwacht het nu toch als zakelijk te etiketteren.

Kosten die zijn gemaakt in verband met zakelijk gebruik van een privévermogensbestanddeel kunnen worden afgetrokken. Denk hierbij aan de regeling omtrent het zakelijk gebruik van de privéauto. Hierbij kunt u € 0,23 per kilometer aftrekken. 

Keuze herziening

Om de etikettering van een vermogensbestanddeel te wijzigen, dient er sprake te zijn van een bijzondere situatie, zoals een wijziging in de wet, jurisprudentie of de functie van het vermogensbestanddeel. Bij een auto zou hiervan bijvoorbeeld sprake zijn indien het voertuig enkel nog privé wordt gebruikt. Dan behoort de auto toe aan het privévermogen.

Schulden

Voor de schulden die zijn aangegaan ten behoeve van de aanschaf van een vermogensbestanddeel geldt de regel: activum volgt passivum. De schuld volgt dus het vermogensbestanddeel. 

Omzetbelasting

De keuze om een vermogensbestanddeel zakelijk of privé te etiketteren is onafhankelijk te maken van de omzetbelasting. 

(Bron: ABAB)