Op zoek naar inzicht om uw ambitie te realiseren

blue eye photo

Wij gaan het gesprek met u aan en willen graag weten waar uw vragen liggen. In een persoonlijk gesprek kunnen regelmatig vragen naar boven komen zoals:

  • Voldoet mijn boekhouding en de daarmee samenhangende processen om een goede jaarrekening op te stellen?
  • Voldoe ik wel aan alle wettelijke eisen op het gebied van jaarverslaglegging?
  • Hoe maak ik een goede begroting?
  • Hoe bestuur ik mijn organisatie en houd ik kosten in de hand?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van fiscale faciliteiten bij grote kostenposten zoals personeel of bij grote investeringen.?
  • Of zijn er subsidies beschikbaar voor specifieke type activiteiten?
  • Hoe ver ga ik door met digitaliseren? Dient digitalisatie nog steeds het uiteindelijke doel?
  • Hoe richt ik mijn administratie zodanig in, dat ik snel bij documenten zoals inkoopfacturen of andere documenten kom als ik deze nodig heb?

Deze en vele andere vragen bespreken wij graag met u om u op de toekomst voor te bereiden.

 

 

 


 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply