All posts in Buitenland (brexit)

Brexit en btw: aandachtspunten bij de btw-aangifte

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Brexit en btw: aandachtspunten bij de btw-aangifte

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK), dan kan de btw-aangifte sinds de brexit best ingewikkeld zijn. Nu voor veel ondernemers de btw-aangifte voor het eerste kwartaal aan de orde is, breng ik dit onderwerp graag onder de aandacht. Lees waarop u kunt letten, voor een zorgvuldige aangifte.

Hogere administratieve druk

Gedurende de overgangsperiode hebben ondernemers de kans gehad om aan de ‘nieuwe’ regels te wennen. De impact van de brexit wordt bij veel bedrijven dan ook nu pas zichtbaar. De toegenomen bureaucratie, de hogere kosten en de vertragingen zorgen voor veel hinder, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel, de NBCC.

Wordt de btw in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk belast?

De meer ingewikkelde kwartaalaangifte voor de btw kan uw administratieve druk ook verhogen. Want in welk geval wordt de btw in Nederland belast, en wanneer in het VK? En hoe past u uw factoren daarop aan? Ik leg het u uit.

 • Verkoop van goederen (b2b) Levert u zakelijk goederen aan het VK? Dan wordt dit voor de Nederlandse omzetbelasting als export zonder btw gezien. U hoeft dan geen ICP-opgaaf (intracommunautaire prestaties) te doen, maar wel een aangifte ten uitvoer bij de Nederlandse douane. Het is afhankelijk van de leveringsvoorwaarden en afgesproken contractuele bepalingen wie (u of uw afnemer) de uitvoerrechten betaalt.
 • Inkoop van goederen (b2b) Als u goederen zakelijk inkoopt vanuit het VK, dan doet u in beginsel een aangifte ten invoer. De btw wordt dan bij u (in Nederland) geheven. U geeft de btw aan over de douanewaarde van de goederen in Nederland (vraag 5b bij de btw-aangifte). Hebt u een vergunning artikel 23? Dan hoeft u de btw niet voor te financieren, maar wordt deze verlegd naar de eerstvolgende btw-aangifte.
 • Inkoop van diensten (b2b) Maakt u gebruik van diensten uit het VK? Dan is de hoofdregel dat u dit aangeeft in de btw-aangifte, bij rubriek 4a.
 • Verkoop van diensten (b2b) Verkoopt u diensten aan zakelijke relaties in het VK? Op de factuur vermeldt u dan ‘VAT Out of Scope’. Tot 31 december 2020 moest u deze diensten meenemen in de opgaaf ICP, nu is dit niet meer nodig.
 • Goederen en diensten aan particulieren Als u goederen en/of diensten verkoopt aan particulieren in het VK, bijvoorbeeld via een webshop, dan wordt dit in Nederland belast. Ook hier geldt: er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij elektronische diensten of restaurant- en cateringdiensten.

(Bron:AcconAVM)

Brexit en de positie van Noord-Ierland

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Brexit en de positie van Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit geen onderdeel meer uit van de EU. Dit heeft gevolgen voor zowel de heffing van btw over de levering van goederen als het verrichten van diensten. In dit alles neemt Noord-Ierland bovendien een bijzondere positie in. Ierland en Noord-Ierland hebben een protocol gesloten waardoor Noord-Ierland ten aanzien van goederenleveringen onderdeel van de EU blijft. Op deze manier wordt een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland voorkomen. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

Btw-gevolgen protocol Ierland/Noord-Ierland

Als gevolg van het protocol tussen Ierland en Noord-Ierland is een gemengd btw-stelsel in Noord-Ierland ontstaan. Leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen die zich in Noord-Ierland voordoen vallen onder de EU btw-regels. Een intracommunautaire verwerving in Noord-Ierland vindt plaats als een ondernemer goederen koopt die vanuit een andere EU-lidstaat naar Noord-Ierland worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is. Voor diensten geldt daarentegen dat Noord-Ierland wordt beschouwd als een derde land. Diensten verricht in Noord-Ierland vallen dus niet langer meer onder het btw-stelsel van de EU. Voor meer informatie over de btw-behandeling van diensten bekijk ons artikel[EdR1]    over de btw-gevolgen van de brexit voor diensten.

Gebruik van speciale btw-nummers

Om te zorgen voor een goede werking van de genoemde regels is het van belang dat ondernemers die in Noord-Ierland goederen leveren en daar btw verschuldigd zijn een speciaal btw-nummer uitgereikt krijgen. Dit speciale nummer verschilt van het Britse btw-nummer, die begint met ‘GB’ en gebruikt wordt voor het Verenigd Koninkrijk als geheel. Vanaf 1 januari 2021 dient het btw-nummer, dat begint met de code ‘XI’, gebruikt te worden voor Noord-Ierland. Wanneer u goederen vanuit de EU levert aan Noord-Ierland, is het van belang dat u een geldig btw-nummer ontvangt van de klant die begint met deze ‘XI’ code. Wanneer goederen lokaal in Noord-Ierland worden geleverd, dient dit speciale btw-nummer met code ‘XI’ te worden gebruikt. Bovendien bestaat er nog een derde code, de ‘XU’ variant. Die geldt specifiek voor het Verenigd Koninkrijk met uitzondering van Noord-Ierland.

De diverse codes zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

GB  Verenigd Koninkrijk
Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Kanaaleilanden en Isle of Man
XIVerenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
Code die moet worden gebruikt indien het Verenigd Koninkrijk (met betrekking tot Noord-Ierland) moet worden onderscheiden.
XUVerenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland)
Code die moet worden gebruikt indien het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) moet worden onderscheiden.


Intrastat-aangiften blijven grotendeels verplicht

Voor sommige goederenstromen zijn nog steeds Intrastat-aangiften vereist. Via een Intrastat-aangifte dienen statistische gegevens te worden verstrekt omtrent het goederenverkeer tussen EU-lidstaten. De handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel uitmaken van de intra-EU handel, en daarvoor blijft, mits de drempel wordt overschreden, het indienen van Intrastat-aangiften verplicht. In ieder geval voor de looptijd van het Noord-Ierse protocol (ten minste tot 2025), aangezien er geen douanecontroles plaatsvinden. Voor Noord-Ierland dient landcode ‘XI’ te worden gebruikt. De handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk is daarentegen vanaf 2021 wél onderhevig aan douanecontroles. Daardoor vervalt de Intrastat-verplichting. Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk dient landcode ‘XU’ te worden gebruikt.

Gevolgen van de Brexit voor de administratie

Categories: Buitenland (brexit), Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Gevolgen van de Brexit voor de administratie

Ondernemers hebben veel vragen over de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf, merk ik. Internationale bedrijven met een vestiging in Engeland vragen zich bijvoorbeeld af of het verstandig is om die geheel of gedeeltelijk te verplaatsen naar het Europese vasteland.  Als accountant hebben wij in december veel aanvragen gekregen voor het begeleiden van het oprichten van een B.V.  Ook willen ondernemers met Britse in- en verkoopkanalen graag weten welke invoerregelingen er gaan komen, zodat ze zich kunnen gaan voorbereiden op de invoerkosten en wie deze straks moet gaan betalen. Op dit moment gelden er binnen de EU geen invoerrechten en -kosten, maar die internationale afspraken komen op zijn minst deels te vervallen.

Let op: dat betreft álle goederen en diensten die Engeland in of uit gaan. Zo zijn er best wat Britse constructiewerkers die elders in de EU werken en dan hun eigen gereedschap meenemen. Die moeten straks een zogeheten ATA-carnet aanvragen om dat gereedschap tijdelijk uit te mogen voeren.

Voor bedrijven die veel zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (excl.  Noord-Ierland), zijn de gevolgen hoe dan ook ingrijpend. Zij zullen te maken krijgen met allerlei barrières die er lange tijd niet waren. Ondernemers die veel omzet  uit het Verenigd Koninkrijk (hierna VK)  realiseren, moeten er dan ook rekening mee houden dat die omzet straks flink kan dalen. Invoerheffingen maken een product duurder en de klant koopt daarom minder of  helemaal niet.  

Pas uw boekhouding tijdig aan op de nieuwe situatie

Ook  is het belangrijk om de boekhouding aan te passen op de nieuwe situatie. Zo is de btw-aangifte anders voor handel binnen en buiten de EU.  Inkopen van goederen in het VK worden tot aan de exit datum aangegeven bij rubriek 4b.  Na een no-deal Brexit wordt dit aangegeven bij rubriek 4a.

In de huidige situatie wordt bij een aangifte in rubriek 4b 21% berekend over de invoer uit het VK.  Deze btw wordt ook weer bij de voorbelasting (rubriek 5b) opgeteld, zodat er in werkelijkheid geen btw wordt afgedragen. In de nieuwe situatie is het VK een niet-EU land en moet er in principe bij invoer 21% btw worden betaald en voorgefinancierd. Dit is te voorkomen door tijdig een artikel 23 vergunning aan te vragen.  

Voor verkopen aan afnemers in het VK verandert het eveneens. De omzet zal in de nieuwe situatie aangegeven moeten worden in rubriek 3a in plaats van 3b. Ook komt de ICP-aangifte te vervallen voor handel met Britse bedrijven.  

Vaak zijn in de boekhouding automatische koppelingen gelegd voor de btw en de leverancier en afnemers. Het is belangrijk die koppelingen aan te passen op de exit datum.

Daarnaast is het verstandig om samen met een jurist uw leverings- en betalingscondities onder de loep te nemen en na te gaan of u goed voorgesorteerd bent op de nieuwe situatie. Houd er rekening mee dat het Britse recht wezenlijk verschilt van het Nederlandse.

(Bron: Flynth)

Handig overzicht met gevolgen Brexit

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Handig overzicht met gevolgen Brexit

De Belastingdienst heeft een handig overzicht gepubliceerd van de belangrijkste gevolgen van de Brexit. Het gaat met name om de overgangsperiode tot 31 december 2020 en de periode vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende vragen van belang:

Brexitloket

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

Brexit update: douaneformaliteiten verwacht

Categories: Buitenland (brexit), Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Brexit update: douaneformaliteiten verwacht

Wederom is een overleg tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) stukgelopen. Ditmaal had het overleg betrekking op de handelsdeal tussen de EU enerzijds en het VK anderzijds.

Wel of geen handelsakkoord

Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waarin het VK zich conformeert aan het recht van de EU. De EU en het VK hebben daarom tot 1 januari 2021 de tijd om een handelsakkoord met elkaar te bereiken. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft echter aangegeven dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de EU en het VK een handelsakkoord vóór genoemde datum bereiken. Loopt de overgangsperiode af zonder dat de EU en het VK een handelsakkoord met elkaar hebben gesloten, dan bestaat alsnog het risico op een no-dealbrexit.

De douaneformaliteiten

Om de gevolgen van een dergelijk scenario kenbaar te maken aan ondernemers die regelmatig handelen met het VK, gaat de Douane daarom brieven versturen waarin de douaneformaliteiten met het VK staan genoemd. Het gaat dan onder andere om:

 • het aanvragen van een EORI-nummer;
 • het aangiftesysteem Douane;
 • het feit dat er niet langer sprake is van intracommunautaire prestaties tussen het VK en Nederland nu het VK een derde land is geworden; 
 • in- en uitvoer van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten na afloop van de overgangsperiode;
 • het digitaal melden van douanedocumenten bij vervoer van goederen via Nederlandse zeehavens na afloop van de overgangsperiode.

(Bron: ABAB)

Vragen over: voorbereiding op de Brexit

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Vragen over: voorbereiding op de Brexit

De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk hebben aan in elk geval op één vlak een eind gemaakt aan onduidelijkheid: de Brexit komt er. Nu premier Boris Johnson af is van een dwarsbomend parlement, kunnen de Britten op 31 januari 2020 afscheid nemen van de Europese club. Tegelijkertijd blijft op andere vlakken de onzekerheid bestaan. Want: hoe gaat de toekomstige handelsrelatie tussen eruit zien? Voorbereiding blijft dus nodig.

Johnson heeft de Brexit-moeheid bij de Britten weten te verzilveren. Met de slogan ‘Get Brexit done’ heeft hij de felbegeerde meerderheid in het Britse Lagerhuis binnen. Dat betekent dat Johnson ook de nieuwe deal die hij in oktober heeft gesloten met de Europese Unie soepeltjes door het parlement moet kunnen loodsen. Ook het Europees Parlement moet daarna nog instemmen met de overeenkomst. Maar als alles loopt zoals verwacht, zijn de Britten op 31 januari 2020 daadwerkelijk formeel vertrokken uit de EU. 

What’s next?

De EU en de Britten gaan na de Brexit in gesprek over de toekomstige handelsrelatie. In eerste instantie geldt er een overgangsperiode, dus op 1 februari 2020 verandert er eigenlijk nog weinig. Deze overgangsperiode duurt tot eind 2020, maar kan nog met twee jaar verlengd worden. De eerstvolgende belangrijke datum daarbij is 1 juli 2020. Dan moeten de partijen besluiten of er genoeg schot in de zaak zit om het nieuwe handelsakkoord al per 2021 te laten ingaan. Zo niet, dan moet er dus een verlenging komen van de transitieperiode. Johnson ziet zo’n verlenging helemaal niet zitten, zo vertelt hij overal. Maar experts vinden één jaar voor het uitonderhandelen van zo’n ingewikkeld akkoord op zijn zachtst gezegd nogal krap. Stel dat er geen uitstel komt maar ook geen akkoord, dan ligt alsnog het chaotische ‘no deal-scenario’ op de loer. Ook als het niet zo ver komt, zullen het pittige onderhandelingen zijn. Belangrijke vraag daarbij is bijvoorbeeld hoeveel EU-regels de Britten moeten volgen.

Op welke gebieden kan de Brexit impact hebben?

Voor een deel hangt dat er nog vanaf hoe de toekomstige handelsrelatie eruit komt te zien. Niettemin kunnen organisaties en ondernemingen in kaart brengen waar de knelpunten zitten. Daarbij kunnen zij onder meer de volgende aandachtsgebieden nalopen:

 • verkeer van werknemers, goederen en diensten (zijn vergunningen en registratienummers binnen?);
 • douanetarieven (moeten de prijzen omhoog om import- of exporttarieven te compenseren?);
 • fiscale regelingen, zoals de artikel 23-vergunning en de verleggingsregeling in de BTW;
 • opslag van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk;
 • bepalingen in contracten met klanten en leveranciers (geldigheid, bevoegde instanties, kunt u beloofde levertijden waarmaken als er meer controles komen aan de grens?);
 • werken met buitenlandse werknemers en de salarisadministratie;
 • de bescherming van merken en octrooien.

Wat te doen?

Als de overgangsperiode afloopt, krijgen ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk te maken met grenscontroles. Het Europese vrije verkeer van personen en goederen is dan namelijk niet meer van toepassing. De vraag is dus wat dat betekent voor de logistieke keten. Exporteurs moeten bijvoorbeeld ook aangifte gaan doen, en daar hebben zij een zogeheten EORI-nummer voor nodig. De Nederlandse douane heeft voor organisaties die zich willen voorbereiden een stappenplan op zijn website gezet en een speciale toolkit (pdf) ontwikkeld.
Daarnaast is het nuttig om de teksten van contracten, voorwaarden en regelingen die u gebruikt voor het werken met buitenlandse werknemers uit te pluizen. Staat daar dat ze geldig zijn ‘in het buitenland’ of alleen ‘binnen de EU’? In dat laatste geval gelden ze straks dus niet meer automatisch voor het Verenigd Koninkrijk.

Kan ik hulp krijgen bij de voorbereiding?

Zeker. De overheid en belangenorganisaties hebben een hele reeks hulplijnen opgetuigd. Zo kunt u bij het speciale ‘Brexit-loket’ van de Rijksoverheid terecht voor een ‘Brexit Impact Scan’. Dat laat zien welke invloed de maatregelen hebben op de bedrijfsvoering en geeft adviezen. Ook is er een site (checkjebrexit.nl) waar ondernemers virtueel goederen of diensten kunnen transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen ondernemers checken of alles op orde is of dat er nog gaten in de voorbereiding zitten. Organisaties die advies inwinnen kunnen de kosten daarvoor mogelijk deels terugkrijgen via de speciale Brexit-vouchers. Voor specifieke vragen over een sector staat de Nederlandse ambassade in Londen paraat.

(Bron: Rendement)

BTW-certificaat nodig voor verkoop via Duitse internet-platforms

Categories: Buitenland, btw
Reacties uitgeschakeld voor BTW-certificaat nodig voor verkoop via Duitse internet-platforms

Bedrijven die via Duitse internet-platforms goederen verkopen, moeten vóór 1 oktober 2019 een btw-certificaat aan dat platform verstrekken. Anders kan de verkoop via de platforms worden geblokkeerd.

De online-marktplaatsen zoals eBay en Amazon zullen de betrokken bedrijven hierover al hebben geïnformeerd, maar zekerheidshalve melden wij het u ook.

Ondernemers brengen in principe btw in rekening van het land waar ze zelf vandaan komen. Een uitzondering doet zich voor als er goederen worden verkocht die afkomstig zijn uit een magazijn in Duitsland. Maar ook bij de verkoop aan buitenlandse particulieren als de omzet bij dergelijke afnemers uit één lidstaat een grensbedrag per jaar overschrijdt. In Duitsland is dat grensbedrag € 100.000. Daarboven moet de ondernemer btw van het land waar de particulieren vandaan komen, in rekening brengen en afdragen. Deze regeling is voor ondernemers lastig om uit te voeren. Bovendien lopen de Europese lidstaten in de twee genoemde gevallen het risico die btw-opbrengst niet te krijgen. Dit laatste komt vooral door webshops. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat per 2021 webshops altijd btw gaan afdragen in de EU-lidstaat waar hun kopers vandaan komen.

Duitsland loopt voor op de plannen van Brussel. De online-marktplaatsen moeten garant staan voor verkopers die via hun platform verkopen maar geen Duitse btw (MwSt) in rekening brengen. In dat kader worden de verkopers verplicht vóór 1 oktober 2019 aan het platform een certificaat te verstrekken waarmee wordt bevestigd dat de verkoper beschikt over een Duits btw-nummer en overeenkomstig de wet wordt dat btw-nummer door het platform vermeld in de aanbiedingen op het platform. Dat certificaat (‘Bescheinigung nach §22f UStG’) kan door de ondernemer worden aangevraagd bij een Duits belastingkantoor (Finanzamt).

Ondernemers die over hun Duitse omzet geen MwSt hoeven af te dragen, moeten tijdig een eigen verklaring indienen bij het platform, waarin ze verklaren dat ze geen certificaat van het Finanzamt nodig hebben.

In het vakblad Emerce staat de waarschuwing dat ondernemers die niet op tijd zijn, kunnen worden geblokkeerd door het platform. Daarmee zullen de platforms willen vermijden dat de wettelijke garantstelling leidt tot een MwSt-afdracht aan de Duitse fiscus die voor hun rekening blijft en niet kan worden verhaald op de verkoper.

(Bron: Flynth)

Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

De Europese regeringsleiders hebben gisteravond besloten de Britten uitstel voor de Brexit te verlenen tot uiterlijk 31 oktober van dit jaar. De Britten mogen de EU ook eerder verlaten.

Deal of no deal?

Het uitstel betekent dat de Britten tot 31 oktober de tijd hebben om na te denken over de deal die premier May met de overige EU-leiders had gesloten of zelf met alternatieven kunnen komen. De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, gaf aan dat over de deal met de EU niet opnieuw onderhandeld kan worden.

Nu het Verenigd Koninkrijk uitstel heeft gekregen is een harde Brexit, ofwel no-deal-Brexit, afgewend. De Britten zouden namelijk vrijdag 12 april de EU moeten verlaten.

Gevolgen btw

Het uitstel betekent dat er voorlopig niets verandert voor de indirecte belastingen, waaronder de btw. Zonder uitstel zou het Verenigd Koninkrijk bij een no deal na datum van uittreden zijn aangemerkt als een zogenaamd ‘derde land’.

Dit betekent onder andere dat bij import en export vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk de btw aan de grens aangegeven en betaald moet worden, tenzij u over een zogenaamde artikel 23-vergunning beschikt. U hoeft de btw dan niet bij de grens te betalen, maar u kunt deze verleggen naar uw btw-aangifte. Een en ander gaat nu dus naar verwachting pas gelden vanaf 31 oktober van dit jaar.

Overgangsrecht

De gevolgen voor de directe belastingen, zoals de loon- en inkomstenbelasting, waren ook zonder uitstel beperkt gebleven. Dit vanwege het feit dat door middel van overgangsrecht was geregeld dat bij een Brexit zonder deal ervanuit zou worden gegaan dat het Verenigd Koninkrijk tot 2020 tot de EU zou behoren.

(Bron: SRA)

Brexit Update – 11 april 2019

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Brexit Update – 11 april 2019

Op 10 april 2019 is de EU akkoord gegaan met een nieuwe Brexit-datum. Deze ligt nu op 31 oktober 2019. Met dit tweede uitstel met zes maanden heeft de Britse premier May meer tijd om haar Brexit-deal door het parlement te loodsen. Indien de uittredingsovereenkomst eerder worden geratificeerd door beide partijen dan verlaat de UK de Europese Unie op de eerste dag na de ratificatie. Dus 6 maanden uitstel kan ook korter worden!

Nu er meer tijd is voor Nederlandse bedrijven om zich voor te bereiden op de Brexit hebt u de gelegenheid om nog eens kritisch naar de processen binnen uw onderneming te kijken vanwege de handel en/of dienstverlening met de UK. Wij herhalen nogmaals onze adviezen zodat de negatieve impact voor uw handel met het Verenigd Koninkrijk beperkt blijft.

Vraag een artikel 23 btw-vergunning, EORI-nummer en een AEO Douane-vergunning aan. Verder adviseren wij u de gevolgen voor uw btw-aangifte te bekijken en de facturatie en de btw-aangifteprocessen daarop in te richten. Ga ook uw logistieke processen binnen uw onderneming na om zeker te zijn dat deze zijn ingericht voor handel met een niet EU-land.

Bepaal daarnaast de positie van uw onderneming in de supply-chain zodat de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk niet teveel vertraging oplopen. Zorg indien nodig voor toegang tot de systemen van de Douane en vraag een registratie elektronisch berichtenverkeer aan als uw onderneming zelf douaneaangifte wenst te doen.

Tot slot, laat u goed voorlichten over de douaneregelingen en -formaliteiten bij import en export van goederen. Onze btw-specialisten en fiscale adviseurs van de internationale praktijk hebben de kennis om u te begeleiden door deze transitie en bij de opvolging van de hiervoor vermelde acties zodat uw onderneming niet in een UK-chaos belandt. Laat dat maar aan de Britten over.  

(Bron: WVDB)

Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit

Categories: Buitenland (brexit)
Reacties uitgeschakeld voor Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit

De Brexit is uitgesteld tot 22 mei 2019 indien het Verenigd Koninkrijk voor 12 april 2019 een nieuw Brexit voorstel aan de landen van de Europese Unie presenteert. Gebeurt dit niet, dan is er een No-deal Brexit (harde Brexit) op 12 april a.s. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om u voor te bereiden op de wijzigingen die eraan komen voor uw onderneming en uw werknemers.

Omdat het (nog steeds) onzeker is of er een Brexit deal komt is het voor iedereen (ondernemingen, werkgevers en werknemers) verstandig om zich voor te bereiden op het ergste scenario: No-deal. Om u goed voor te bereiden geeft  Mazars  tot en met vrijdag 29 maart 2019 iedere dag een toelichting op de gevolgen van de (No-deal) Brexit. 

Brexit-voucher

Wilt u (persoonlijk) geadviseerd worden over de Brexit, dan is mogelijk de Brexit-voucher interessant voor u. Nederlandse bedrijven die economische belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk kunnen namelijk een Brexit-voucher aanvragen bij de overheid. Met deze voucher kunt u advies inwinnen over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten. Daarnaast kan met de Brexit-voucher een bijdrage worden geleverd in de kosten die gepaard gaan met het vaststellen van de gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten. Met de Brexit-voucher krijgt een onderneming een vergoeding van 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500, exclusief BTW.

(Bron: Mazars)